Regulamin korzystania z Groty Solnej

 

Każda osoba przebywająca w grocie solnej zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Groty Solnej oraz wykonywania poleceń personelu.


1. Czas trwania seansu to 45 minut
2. Do groty solnej należy wejść w jasnych skarpetkach
3. Jednocześnie z groty może korzystać maksymalnie 7osób dorosłych oraz maksymalnie 4 dzieci
4. Dzieci przebywają w grocie solnej pod opieką dorosłych. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich       opiece dzieci oraz za szkody przez nich wyrządzone
5. W grocie solnej obowiązuje całkowity zakaz:
• spożywania wszelkich pokarmów, napojów i środków  odurzających.
• palenia tytoniu z e-papierosem włącznie.
• wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
6. Na terenie groty solnej nie mogą przebywać osoby  w stanie nietrzeźwym
7. Dotykanie ścian groty, elementów wystroju wnętrza, w tym oświetlenia oraz wynoszenie soli jest zabronione
8. Nie zaleca się używania zbyt intensywnych kosmetyków przed wejściem do groty solnej
9. Zabrania  się biegania i hałasowania oraz korzystania z telefonów
10. W przypadku złego samopoczucia należy opuścić  grotę i poinformować personel

 

Kobiety w ciąży oraz osoby z niżej wymienionymi dolegliwościami powinny zasięgnąć opinii lekarza przed wejściem do groty:

  • nadczynność tarczycy,
  • ostre stany chorób układu oddechowego,
  • zatrucia,
  • niewydolność serca,
  • klaustrofobia,
  • zaawansowane choroby nowotworowe,
  • ostry stan gruźlicy,
  • inne stany ostrych zapaleń.

 

GROTA SOLNA JEST MIEJSCEM WYCISZENIA I RELAKSU Z TEGO POWODU PROSIMY O ZACHOWANIE CISZY I SPOKOJU!!!

 

 

Odsłony: 2644